29Jan

Arddangosfa / Exhibition: II* - 29/01/2019

29 January12:00am
II* is an exhibition by the artist James Milne centred on one of Newport's lesser known structures of cultural and architectural significance: the George Street Bridge. His project responds to the Grade II* listed building of the 1960s—the first cable-stayed cantilever bridge in Britain—and other infrastructure in South Wales with the same designation. Arddangosfa gan yr artist James Milne yw II*, sy'n canolbwyntio ar un o weithiau pensaernïol llai adnabyddus Casnewydd: Pont George Street. Mae ei brosiect yn ymateb i'r' adeilad rhestredig Gradd II* hwn o'r 1960au—y bont gantilifrog gyntaf ym Mhrydain a gynhaliwyd gan raffaddurnau—ac esiamplau eraill o isadeiledd yn Ne Cymru gyda'r un statws treftadaeth.
WebsiteBack