18Feb

Sesiwn Oriel Gelf sy'n Gyfeillgar i Awtistiaeth / Autism Friendly Art Gallery Session - 18/02/2019

18 February12:00am
Mwynhewch gyfnod tawel yn yr Oriel Gelf fel rhan o raglen sesiynau awtistiaeth-gyfeillgar y Llyfrgell Ganolog. Bydd gweithgareddau i'r teulu ar gael fel arfer, ond bydd pob elfen glyweledol o'n harddangosfeydd wedi'i diffodd. Bydd staff wrth law i'ch helpu i edrych ar gasgliadau'r Oriel Gelf. Sylwer y bydd yr Amgueddfa yn aros ar gau. 18 Chwefror, 3.30pm - 5pm (cyrraedd 3.30pm - 4pm) Enjoy a quiet time in the Art Gallery as part of the Central Library's programme of autism friendly sessions. Family activities will be available as usually but audio visual elements of our displays will be switched off. Staff will be on hand to help you explore the Art Gallery's collections. Please note the Museum will remain closed. 18 February, 3.30pm - 5pm (arrive 3.30pm - 4pm)
WebsiteBack