22Feb

Teithiau'r Storfa Gelf / Art Store Tours - 22/02/2019

22 February12:00am
Teithiau'r Storfa Gelf Pam na wnewch chi fentro tu ôl i'r golygfeydd yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd a galwch mewn i rai o'r storfeydd gelf? Gofynnwch i aelodau staff wrth y ddesg yn yr Oriel Gelf am wybodaeth bellach gan fod archebu yn hanfodol. Fel arall, cysylltwch ag Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd ar 01633 656656 neu anfonwch e-bost at museum@newport.gov.uk. Mae teithiau yn para am tua 30 munud. Art Store Tours Why not venture behind the scenes of Newport Museum and Art Gallery and peak into some of the art stores? Please ask staff at the Art Gallery desk for further information as booking is essential. Alternatively contact Newport Museum and Art Gallery on 01633 656656 or send an e-mail to museum@newport.gov.uk. Tours last for approximately 30 minutes.
WebsiteBack